Hoàng Anh Tuấn


Hoàng Anh Tuấn
 • Họ tên : Hoàng Anh Tuấn
 • Năm sinh : 30/10/1963
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.95 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.95 tỷ đồng


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HU4 81,859 0.55 31/12/2018 0.95
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HU4
   81,859
   0.55%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2018
   0.95

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Hoàng Trọng Hải

Em trai HU4 29,195 31/12/2015 0.34