Nguyễn Thị Nhan


Nguyễn Thị Nhan
 • Họ tên : Nguyễn Thị Nhan
 • Năm sinh : 10/02/1972
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.23 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.23 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 22 tháng 04 năm 2019 đến ngày 27 tháng 05 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HU4 20,280 0.14 31/12/2018 0.23
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HU4
   20,280
   0.14%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2018
   0.23