Lê Trường Giang


Lê Trường Giang
 • Họ tên : Lê Trường Giang
 • Năm sinh : Năm 1967
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.24 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.24 tỷ đồng

Quá trình làm việc:

 • Từ 1989 - 1993: Cán bộ công an Hà Nội
 • Từ 1993 - 1996: cán bộ Ban quan hệ quốc tế, hãng hàng không quốc gia
 • Từ 1996 - 2004: Trợ lý cơ quan đại diện VN tại Singapore Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
 • Từ 2005 - 2010: trưởng chi nhánh Hồng Kông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
 • Từ 2010 - 2012: Phó chánh văn phòng đối ngoại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
 • Từ 2012 - 2015: Chánh văn phòng đối ngoại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
 • Từ 2015 - 2018: Tổng biên tập tạp chí Heritage Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
 • Từ 2018 - 2019: trưởng ban truyền thông - thương hiệu kiêm người phát ngôn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
 • Từ 01/2020 - 12/2020: chánh văn phòng tổng công ty Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
 • Từ 01/01/2021: Thành viên HĐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HVN 19,030 0 31/12/2022 0.24
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HVN
   19,030
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.24