Dương Trí Thành


Dương Trí Thành
 • Họ tên : Dương Trí Thành
 • Năm sinh : 21/09/1961
 • Nguyên quán : Xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : 04-T3 Khu Nam Thăng Long , Tây Hồ, Hà Nội
 • Số CMND : 012557097
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.1 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 4,216.4 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Thạc sỹ Khoa học
Quá trình làm việc:
 • - 03/2015: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty HKVN-CTCP
 • - 10/2008 – 02/2015: Phó tổng Giám đốc Tổng công ty HKVN
 • - 09/2004 – 10/2008: Giám đốc Văn phòng khu vực Miền Nam, Tổng công ty HKVN
 • - 07/1998 - 08/2004: Trưởng ban Tiếp thị hành khách, Tổng công ty HKVN
 • - 12/1993 - 06/1997: Phó trưởng ban, Ban Kế hoạch thị trường
 • - 01/1992 – 11/1993: Chuyên viên Ban vận tải, Tổng công ty HKVN.
 • - 12/1991 - 01/1992: Chuyên viên Ban Quan hệ quốc tế, Tổng công ty HKVN
 • - 10/1990 - 11/1991: Cán bộ dự án phát triển tổng thể ngành hàng không (VIE88/023)
 • - 06/1985 - 09/1990: Trợ lý điều phái, Cục Quản lý bay, Tổng cục HKDD VN
 • - 10/1983 - 5/1985: Công tác Cục Quản lý bay, Tổng cục HKDD VN
 • Đến ngày 01 tháng 06 năm 2016 : Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP
 • Từ ngày 01 tháng 06 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HVN 7,741 0 31/12/2019 0.1
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HVN
   7,741
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   0.1

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HVN 335,960,738 15.17% 01/2017 4,216.31
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HVN
   335,960,738
   15.17%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 01/2017
   4,216.31

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Vương Thị Phúc Minh

Vợ HVN 2,194 31/12/2019 0.03