Nguyễn Thị Phượng


Nguyễn Thị Phượng
  • Họ tên : Nguyễn Thị Phượng
  • Năm sinh : 17/01/1989
  • Nguyên quán : Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương
  • Cư trú : Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương
  • Số CMND : 142407306

Quá trình làm việc:
  • - Từ 2/2018 đến nay : Thành viên BKS CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (Nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • - Từ 6/2011 - 2/2018: Nhân viên CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

Chức vụ hiện tại