Nguyễn Văn Minh Triết


Nguyễn Văn Minh Triết
 • Họ tên : Nguyễn Văn Minh Triết
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.03 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.03 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 KAC 1,200 0.01 30/06/2019 0.03
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   KAC
   1,200
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2019
   0.03