Phan Thị Thu Thảo


Phan Thị Thu Thảo
 • Họ tên : Phan Thị Thu Thảo
 • Tổng tài sản cá nhân : 7.21 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 7.21 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 KAC 343,314 1.43 30/06/2019 7.21
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   KAC
   343,314
   1.43%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2019
   7.21