Phạm Bá Huy


Phạm Bá Huy
 • Họ tên : Phạm Bá Huy
 • Tổng tài sản cá nhân : 9.01 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 9.01 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 18 tháng 10 năm 2018 đến ngày 01 tháng 08 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 MHC 1,000,000 2.42 18/05/2022 9.01
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   MHC
   1,000,000
   2.42%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 18/05/2022
   9.01

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua MHC 26/04/2022 - 17/05/2022 1,000,000 17/05/2022 1,000,000