Nguyễn Huy Quảng


Nguyễn Huy Quảng
 • Họ tên : Nguyễn Huy Quảng
 • Năm sinh : 20/07/1984
 • Nơi sinh : Thanh Liêm - Hà Nam
 • Cư trú : CC Bemes Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội
 • Số CMND : 017479521
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.9 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.9 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • - 08/2014 - 04/2015: Giám đốc CTCP Đầu tư Sao Thái Dương
 • - 03/2013 - 10/2015: Thành viên HĐQT CTCP BWG Mai Châu
 • - 10/2010 - 03/2013: kế toán dự án BQL Dự án phòng chống HIV/AIDS ku vực châu Á tại Việt Nam - Cục PC HIV/AIDS, bộ Y Tế
 • - 07/2007 - 09/2010: Kế toán công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 SJF 500,000 0.63 31/12/2019 0.9
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   SJF
   500,000
   0.63%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   0.9