Nguyễn Huy Quang


Nguyễn Huy Quang
 • Họ tên : Nguyễn Huy Quang
 • Tổng tài sản cá nhân : 11.83 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 11.83 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 10 tháng 04 năm 2017 đến ngày 28 tháng 11 năm 2018 : Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng 1.1.6.8
 • Từ ngày 03 tháng 04 năm 2017 đến ngày 09 tháng 05 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư MST
 • Từ ngày 03 tháng 04 năm 2017 đến ngày 14 tháng 05 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư MST
 • Từ ngày 09 tháng 05 năm 2019 đến ngày 18 tháng 01 năm 2021 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư MST
 • Từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 : Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 MST 2,150,220 2.83 09/12/2021 11.83
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   MST
   2,150,220
   2.83%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 09/12/2021
   11.83

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua MST 07/01/2020 - 05/02/2020 300,000 05/02/2020 201,000
 • Đã bán MST 19/06/2019 - 17/07/2019 2,000,000 19/06/2019 2,000,000
 • Đã mua MST 10/10/2018 - 07/11/2018 500,000 07/11/2018 500,000
 • Đã mua MST 27/08/2017 - 21/09/2017 2,000,000 21/09/2017 1,068,000
 • Đã mua MST - 0 29/03/2017 209,400
 • Đã mua MST - 0 28/03/2017 410,800
 • Đã mua MST - 0 27/03/2017 302,800
 • Đã mua MST - 0 23/03/2017 356,600