Hoàng Văn Minh


Hoàng Văn Minh
 • Họ tên : Hoàng Văn Minh
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.33 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.33 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 MST 59,280 0.08 09/12/2021 0.33
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   MST
   59,280
   0.08%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 09/12/2021
   0.33

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua MST 15/05/2018 - 11/06/2018 50,000 28/05/2018 50,000