Tan Bo Quan, Andy


Tan Bo Quan, Andy
 • Họ tên : Tan Bo Quan, Andy
 • Năm sinh : 17/09/1986
 • Nguyên quán : Singapore
 • Trình độ : Cử nhân Truyền thông và Báo chí
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.37 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.37 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Quốc gia Singapore - Cử nhân Truyền thông và Báo chí
Quá trình làm việc:
 • Từ 2016 đến nay: Giám đốc Dự án Thương mại điện tử tại CTCP Bamboo Capital, Việt Nam.
 • Từ 2016: Giám đốc điều hành tại Deqoo Pte Ltd, Singapore.
 • Từ 2014 đến 2016: Đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành tại A Consulting Group Pte Ltd, Singapore.
 • Từ 2014 đến 2015: Quản lý Khu vực & Phó Tổng Giám đốc tại Agri Asia Refinery Sdn Bhd, Malaysia.
 • Từ 2013 đến 2015: Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh tại Công ty TNHH Agritrade Resources, Singapore.
 • Từ 2011 đến 2013 :Quản lý Đầu tư tại Ngân hàng Standard Chartered, Singapore.
 • Từ ngày 26/05/2017 - ngày 10/05/2019: Thành viên BKS Công ty cổ phần Bamboo Capital
 • Từ 04/2019 - nay: TV HĐQT CTCP BCG Energy
 • Từ 8/2020 - nay: TV HĐQT CTCP BCG Land
 • Từ 01/2021 - nay: TV BKS CTCP BCG Energy
 • Từ 15/05/2021 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Bamboo Capital 


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 BCG 153,550 0.03 31/12/2022 1.37
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   BCG
   153,550
   0.03%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   1.37