Lê Văn Thắng


Lê Văn Thắng
 • Họ tên : Lê Văn Thắng
 • Năm sinh : 02/04/1973
 • Nguyên quán : Xã Mai Tùng, Hạ Hòa, Phú Thọ
 • Nơi sinh : Xã Mai Tùng, Hạ Hòa, Phú Thọ
 • Cư trú : Số 25 Kim Đồng, Gia Cầm, Việt Trì, Phú Thọ
 • Số CMND : 131060960
 • Tổng tài sản cá nhân : 11.74 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 11.74 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Thạc sỹ Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 1994 đến năm 1996 : Nhân viên phòng quản lý di tích Khu di tích lịch sử Đền Hùng
 • Từ năm 1996 đến năm 1997 : Nhân viên phòng Kỹ thuật Công ty CP CMC - Phú Thọ
 • Từ năm 1997 đến năm 2003 : Nhân viên phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
 • Từ năm 2004 đến năm 2012 : Quản đốc Phân xưởng Oxy hóa Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
 • Từ năm 2004 đến tháng 04 năm 2015 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
 • Từ năm 2013 đến tháng 04 năm 2015 : Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
 • Từ tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 NSH 1,805,661 8.73 20/04/2021 11.74
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   NSH
   1,805,661
   8.73%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 20/04/2021
   11.74

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua NSH 23/03/2021 - 19/04/2021 1,000,000 19/04/2021 548,645
 • Đã mua NSH 07/01/2021 - 01/02/2021 1,654,836 01/02/2021 297,700
 • Đã mua NSH 03/12/2020 - 30/12/2020 2,000,000 30/12/2020 345,164