Đỗ Thị Thanh Tùng


Đỗ Thị Thanh Tùng
 • Họ tên : Đỗ Thị Thanh Tùng
 • Năm sinh : 16/07/1964
 • Nguyên quán : Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội
 • Tổng tài sản cá nhân : 4.33 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 4.33 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 1985 đến tháng 02 năm 1998 : Nhân viên Công ty Hóa chất Việt Trì
 • Từ tháng 03 năm 1998 đến tháng 07 năm 2004 : Nhân viên Kế toán Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
 • Từ tháng 08 năm 2004 đến tháng 11 năm 2004 : Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
 • Từ tháng 12 năm 2004 đến ngày 01 tháng 01 năm 2020 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
 • Từ tháng 12 năm 2004 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
 • Từ tháng 05 năm 2007 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
 • Từ tháng 12 năm 2013 : Phó TGĐ Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 NSH 721,634 3.49 22/01/2021 4.33
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   NSH
   721,634
   3.49%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 22/01/2021
   4.33

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán NSH 29/12/2020 - 21/01/2021 415,817 21/01/2021 110,000