Lưu Đức Giang


Lưu Đức Giang
 • Họ tên : Lưu Đức Giang
 • Năm sinh : 17/05/1979
 • Nguyên quán : Phương Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ
 • Nơi sinh : Trấn Yên, Hoàng Liên Sơn
 • Cư trú : Tổ 5, khu Bình Hải, xã Trưng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ
 • Số CMND : 131361591
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.83 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.83 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 07 năm 2002 đến tháng 10 năm 2004 : Nhân viên Công ty Nhôm Sông Hồng
 • Từ năm 2004 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
 • Từ tháng 10 năm 2004 : Phó phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 NSH 127,478 0.62 13/01/2021 0.83
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   NSH
   127,478
   0.62%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 13/01/2021
   0.83

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán NSH 29/12/2020 - 21/01/2021 157,589 12/01/2021 187,700