Nguyễn Thị Lệ Tùng


Nguyễn Thị Lệ Tùng
 • Họ tên : Nguyễn Thị Lệ Tùng
 • Năm sinh : 16/01/1979
 • Số CMND : 024437059
 • Tổng tài sản cá nhân : 7.55 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 7.55 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 01 tháng 03 năm 2012 đến ngày 30 tháng 09 năm 2016 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ORS 500,000 0.17 11/03/2024 7.55
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ORS
   500,000
   0.17%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 11/03/2024
   7.55

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán ORS 01/07/2021 - 08/07/2021 500,000 07/07/2021 500,000