Lê Thanh Trúc


Lê Thanh Trúc
 • Họ tên : Lê Thanh Trúc
 • Tổng tài sản cá nhân : 21.5 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 21.5 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 25 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PPP 1,194,276 13.57 16/04/2020 21.5
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PPP
   1,194,276
   13.57%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 16/04/2020
   21.5

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Thái Nhã Ngôn

Chồng PPP 4,044,580 31/12/2019 72.8

Thái Thúc Dung

_ PPP 22,000 20/11/2018 0.4

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua PPP 13/04/2020 - 12/05/2020 100,000 15/04/2020 71,000
 • Đã mua PPP 20/01/2016 - 24/01/2016 420,000 24/01/2016 420,000
 • Đã mua PPP 05/11/2014 - 04/12/2014 151,160 09/11/2014 151,160