Thái Nhã Ngôn


Thái Nhã Ngôn
 • Họ tên : Thái Nhã Ngôn
 • Năm sinh : 12/03/1974
 • Nguyên quán : Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 • Nơi sinh : Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 • Cư trú : 416 đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Qu ận Bình Tân, TP.HCM
 • Tổng tài sản cá nhân : 67.95 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 67.95 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
 • Dược sỹ
Quá trình làm việc:
 • Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị PP.Pharco
 • + Từ năm 2008 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị PP. Pharco
 • + Từ năm 2006 đến nay: Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty TNHH Dược phẩm Quang Anh
 • Từ năm 1996 - 2006: Nhân viên Công ty TNHH Dược phẩm Đam San
 • Từ ngày 26 tháng 07 năm 2011 đến ngày 20 tháng 11 năm 2012 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
 • Từ ngày 20 tháng 11 năm 2012 đến ngày 25 tháng 04 năm 2015 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
 • Từ ngày 25 tháng 04 năm 2015 đến ngày 18 tháng 04 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PPP 4,044,580 45.96 31/12/2019 67.95
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PPP
   4,044,580
   45.96%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   67.95

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Thanh Trúc

Vợ PPP 1,194,276 16/04/2020 20.06

Thái Thúc Dung

Chị ruột PPP 24,200 19/06/2019 0.41

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua PPP 20/01/2016 - 24/01/2016 1,000,000 24/01/2016 975,000
 • Đã mua PPP 18/06/2014 - 25/06/2014 1,500,000 25/06/2014 1,313,851
 • Đã mua PPP - 0 24/01/2013 88,350
 • Đã mua PPP 15/10/2012 - 11/11/2012 250,000 11/11/2012 219,000
 • Đã bán PPP 08/07/2010 - 05/09/2010 100,000 05/09/2010 100,000
 • Đăng ký bán PPP 21/12/2009 - 21/01/2010 100,000 01/01/0001 0