Nguyễn Văn Hùng


Nguyễn Văn Hùng
 • Họ tên : Nguyễn Văn Hùng
 • Trình độ : Dược sỹ N/A
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.02 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.02 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Dược sỹ N/A

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PPP 1,100 0.01 19/06/2019 0.02
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PPP
   1,100
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 19/06/2019
   0.02