Hồ Vinh Hiển


Hồ Vinh Hiển
 • Họ tên : Hồ Vinh Hiển
 • Năm sinh : 31/08/1969
 • Nguyên quán : Bến Tre
 • Nơi sinh : TPHCM
 • Cư trú : 302/1 bis Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Q.1, TP HCM
 • Số CMND : 022017384
 • Tổng tài sản cá nhân : 6.1 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 9.38 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Dược sỹ
Quá trình làm việc:
 • - Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc PP.Pharco
 • + Từ tháng 07 năm 2010 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị PP.Pharco- Tổng Giám đốc PP.Pharco.
 • + Từ năm 2007 đến tháng 06 năm 2010: Thành viên Hội đồng quản trị PP.Pharco kiêm Phó Giám đốc kinh doanh PP.Pharco
 • + Từ năm 2005 đến năm 2007: Thành viên Hội đồng quản trị PP.Pharco
 • Từ năm 1994 - 2007: Trưởng Phòng kinh doanh PP.Pharco
 • Đến ngày 25 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
 • Từ ngày 25 tháng 04 năm 2015 đến ngày 18 tháng 04 năm 2020 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
 • Từ ngày 18 tháng 04 năm 2020 đến ngày 01 tháng 10 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PPP 363,090 4.13 22/10/2020 6.1
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PPP
   363,090
   4.13%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 22/10/2020
   6.1

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PPP 195,041 2.22% 05/2014 3.28
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PPP
   195,041
   2.22%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 05/2014
   3.28

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán PPP 04/10/2020 - 02/11/2020 200,000 21/10/2020 200,000
 • Đã mua PPP 20/01/2016 - 24/01/2016 30,000 24/01/2016 30,000
 • Đã mua PPP 18/06/2014 - 25/06/2014 100,000 25/06/2014 100,000
 • Đã mua PPP - 0 24/01/2013 100,000
 • Đã mua PPP 11/10/2012 - 08/11/2012 100,000 08/11/2012 4,300
 • Đã mua PPP - 50,000 21/07/2011 50,000