Phạm Thị Minh Tâm


Phạm Thị Minh Tâm
 • Họ tên : Phạm Thị Minh Tâm
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.19 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.19 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PPP 66,100 0.75 23/09/2022 1.19
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PPP
   66,100
   0.75%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 23/09/2022
   1.19

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán PPP 11/09/2022 - 06/10/2022 100,000 22/09/2022 100,000
 • Đã mua PPP 20/01/2016 - 24/01/2016 50,000 24/01/2016 50,000