Trần Văn Trinh


Trần Văn Trinh
  • Họ tên : Trần Văn Trinh

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 02 tháng 05 năm 2018 đến ngày 23 tháng 07 năm 2018 : Phụ trách Kế toán Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã mua PVC 17/12/2023 - 18/12/2023 50,000 17/12/2023 50,000
  • Đăng ký mua PVC 17/12/2023 - 18/12/2023 50,000 01/01/0001 0
  • Đã bán PVC 10/06/2021 - 08/07/2021 10,800 13/06/2021 10,800