Dương Trí Hội


Dương Trí Hội
 • Họ tên : Dương Trí Hội
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế kế hoạch

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế kế hoạch
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 07 năm 2013 đến ngày 01 tháng 05 năm 2019 : Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP
 • Từ năm 2007 : Ra nhập PVFCCo và đã trải qua các vị trí Trợ lý TGĐ, Trưởng phòng Tiếp thị, Giám đốc Công ty PVFCCo Central, Giám đốc Công ty PVFCCo SE
 • Từ tháng 07 năm 2013 : Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVFCCo

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán DPM 21/02/2019 - 22/03/2019 115,000 21/02/2019 115,000
 • Đã mua DPM 19/06/2018 - 18/07/2018 100,000 18/07/2018 80,000
 • Đăng ký mua DPM 07/05/2018 - 05/06/2018 100,000 01/01/0001 0
 • Đã mua DPM 07/05/2018 - 65,000 03/06/2018 65,000
 • Đã bán DPM 31/01/2018 - 01/03/2018 65,100 25/02/2018 65,100