Võ Ngọc Phương


Võ Ngọc Phương
 • Họ tên : Võ Ngọc Phương
 • Năm sinh : 10/11/1978
 • Nguyên quán : Bến Tre

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc:
 • -04/2012 – Nay: Kế toán trưởng kiêm Công ty Cổ Phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
 • -01/2011 – 03/2012: Phó Giám đốc Công ty Cổ Phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
 • -08/2010 – 12/2010: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
 • -10/2007 – 07/2010: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
 • -09/2005 – 09/2007: Chuyên viên kế toán Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
 • -12/2004 – 08/2005: Chuyên viên kế toán Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu Khí
 • Từ tháng 04 năm 2012 đến ngày 29 tháng 04 năm 2016 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán DPM 08/03/2022 - 30/03/2022 24,700 23/03/2022 24,700