Vũ An


Vũ An
 • Họ tên : Vũ An
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.5 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.5 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PVC 30,000 0.04 19/12/2023 0.5
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PVC
   30,000
   0.04%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 19/12/2023
   0.5

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua PVC 17/12/2023 - 18/12/2023 30,000 18/12/2023 30,000
 • Đăng ký mua PVC 17/12/2023 - 18/12/2023 30,000 01/01/0001 0