Nguyễn Xuân Hòa


Nguyễn Xuân Hòa
  • Họ tên : Nguyễn Xuân Hòa
  • Trình độ : Cử nhân


Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Thị Thanh Hà

Chị gái GAS 15,000 22/09/2023 1.17

Nguyễn Xuân Hải

Anh trai GAS 1,200 22/09/2023 0.09