Trần Phú


Trần Phú
  • Họ tên : Trần Phú
  • Năm sinh : 19/10/1981
  • Nguyên quán : Hưng Hà - Thái Bình
  • Trình độ : Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã mua PVC 17/12/2023 - 18/12/2023 10,000 17/12/2023 10,000
  • Đăng ký mua PVC 17/12/2023 - 18/12/2023 10,000 01/01/0001 0