Hoàng Đức Chính


Hoàng Đức Chính
 • Họ tên : Hoàng Đức Chính
 • Năm sinh : Năm 1971
 • Nơi sinh : Hải Dương
 • Cư trú : R3-60 Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM
 • Số CMND : 023328167
 • Trình độ : Kỹ sư

Quá trình học tập:
 • Đại học Hàng hải - Kỹ sư
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 10/2010 - 02/08/2018: Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt
 • Từ tháng 10/2010 - ngày 23/08/2018: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt
 • Từ 23/08/2018 - 28/04/2021: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PDV 4,300,000 11.59% 05/2017 60.63
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PDV
   4,300,000
   11.59%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 05/2017
   60.63