Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP - HOSE)

17.15 0.45 (2.56%) Cập nhật: 14:45 29/05/2024
Sàn: HOSE
 • Mở cửa/Tham chiếu18 / 17.6
 • Sàn - Trần16.4 - 18.8
 • Thấp - Cao 1D17.15 - 17.9
 • Thấp - Cao 52T12.3 - 18.1
 • KLGD1,538,900
 • GTGD27.03
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.15%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóa1,616.82 Tỷ
 • CP Lưu hành94,275,028
 • P/E8.84
 • EPS1,939.87
 • P/B0.91
 • PS0.93
 • BVPS18.86
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 1/2024 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) đƣợc thành lập ngày 28/01/2008 gồm các cổ đông sáng lập Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (PVTrans), Công ty CP tài chính dầu khí (PVFC), Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Tổng công ty bảo hiểm Dầu khí (PVI) và các cổ đông khác là CB.CNV trong ngành dầu khí với mục tiêu ban đầu là tham gia vận chuyển dầu thô cho các nhà máy lọc dầu Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất, sau đó là tham gia vận tải quốc tế và sẽ tham gia vận tải dầu thô nhập khẩu cho dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn khi đi vào hoạt động chính thức.
 • Ngày 18/05/2010, PVTrans Pacific đƣợc Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và công nhận là Công ty đại chúng căn cứ theo công văn số 1411/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán.
 • Ngày 17/10/2013, PVTrans Pacific được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 26/2013/GCNCP-VSD ngày 17/10/2013 với mã chứng khoán là PVP, tổng số lựợng cổ phiếu đăng ký giao dịch là: 94.275.028 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh vận tải dầu thô
 • Thuê và cho thuê phương tiện vận tải;
 • Dịch vụ quản lý khai thác tàu dầu thô, tàu hàng rời khác
 • Các dịch vụ thương mại, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đƣợc giao đảm nhận lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh khai thác vận tải dầu thô. Đội tàu vận tải dầu thô chung toàn Tổng công ty hiện có 03 tàu Aframax gồm 02 tàu của Tổng công ty và 01 tàu dầu thô của Pacific. Ngoài ra Pacific còn sở hữu 01 tàu FSO Dai Hung Queen làm kho chứadầu thô nổi. Như vậy Pacific là đơn vị duy nhất trong Tổng công ty và cùng với Tổng công ty là đơn vị duy nhất trong nước sở hữu đội tàu hoạt động vận tải dầu thô.
Lịch sử hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) đƣợc thành lập ngày 28/01/2008 gồm các cổ đông sáng lập Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (PVTrans), Công ty CP tài chính dầu khí (PVFC), Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Tổng công ty bảo hiểm Dầu khí (PVI) và các cổ đông khác là CB.CNV trong ngành dầu khí với mục tiêu ban đầu là tham gia vận chuyển dầu thô cho các nhà máy lọc dầu Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất, sau đó là tham gia vận tải quốc tế và sẽ tham gia vận tải dầu thô nhập khẩu cho dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn khi đi vào hoạt động chính thức.
 • Ngày 18/05/2010, PVTrans Pacific đƣợc Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và công nhận là Công ty đại chúng căn cứ theo công văn số 1411/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán.
 • Ngày 17/10/2013, PVTrans Pacific được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 26/2013/GCNCP-VSD ngày 17/10/2013 với mã chứng khoán là PVP, tổng số lựợng cổ phiếu đăng ký giao dịch là: 94.275.028 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh vận tải dầu thô
 • Thuê và cho thuê phương tiện vận tải;
 • Dịch vụ quản lý khai thác tàu dầu thô, tàu hàng rời khác
 • Các dịch vụ thương mại, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
 • Trụ sở: Tầng 3 - Tòa nhà PVFCCo - Số 43 - Mạc Đĩnh Chi - P. Đa Kao - Q. 1- Tp. HCM
 • Điện thoại: (84.28) 3822 8546
 • Email: pacific@pvtrans.com
 • Website: http://pvtranspacific.com
 • Tổng nhân sự: 30
 • Mã số kinh doanh: 0305475110
 • Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Chính
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Mạnh Tuấn
 • Niêm yết lần đầu: 17/01/2023
 • KLCP Niêm yết: 94,275,028
 • KLCP Lưu hành: 94,275,028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PVP đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
PVP đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS