Phan Anh Dũng


Phan Anh Dũng
  • Họ tên : Phan Anh Dũng


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã mua TIP 14/11/2023 - 13/12/2023 400,000 06/12/2023 400,000
  • Đăng ký mua TIP 14/11/2023 - 13/12/2023 400,000 01/01/0001 0