Đặng Thị Thanh Hà


Đặng Thị Thanh Hà
 • Họ tên : Đặng Thị Thanh Hà
 • Năm sinh : 20/01/1973
 • Trình độ : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Quá trình học tập:
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • - Từ 05/2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa.
 • - Từ 2015 – 04/2016: Phó Tổng Giám đốc CT TNHH Tổng Công ty Tín Nghĩa.
 • - Từ 2008 –2015: Giám đốc Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa.
 • - Từ 2006 – 2008: Học Thạc sỹ QTKD tại Singapore
 • - Từ 2002 – 2006: Phó Giám đốc ICD Biên Hòa
 • Từ 1999 – 2002: Cán bộ Phòng Dịch vụ Giao nhận ICD Biên Hòa.
 • Từ ngày 19 tháng 04 năm 2019 đến ngày 10 tháng 06 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán TID 24/08/2022 - 22/09/2022 159,249 29/08/2022 159,249
 • Đã bán TID 09/11/2021 - 08/12/2021 60,000 15/11/2021 60,000
 • Đã bán TID 27/06/2021 - 22/07/2021 200,000 05/07/2021 200,000