Dương Thị Minh Hồng


Dương Thị Minh Hồng
  • Họ tên : Dương Thị Minh Hồng
  • Trình độ : Cử nhân Kinh tế

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
  • - Từ 28/12/2007 – nay: TV BKS CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa
  • - Từ 1996 – nay: Phó phòng KT Tổng Công ty Tín Nghĩa
  • - Từ 1994 – 1995: KT trưởng Công ty Tân Hồng Cơ
  • - Từ 1993 – 1994: Kế toán Công ty TNHH Thái Sơn

Chức vụ hiện tại