Bùi Văn Vĩnh


Bùi Văn Vĩnh
 • Họ tên : Bùi Văn Vĩnh
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.04 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.04 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 TNB 4,330 0.03 30/08/2022 0.04
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   TNB
   4,330
   0.03%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/08/2022
   0.04

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Bùi Văn Toàn

Em trai TNB 1,537 30/08/2022 0.01

Phạm Thị The

Vợ TNB 90 30/08/2022 0