Nguyễn Thị Huyền


Nguyễn Thị Huyền
 • Họ tên : Nguyễn Thị Huyền
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.51 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.51 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 10 tháng 11 năm 2014 đến ngày 18 tháng 03 năm 2016 : Phó TGĐ Tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DNP 72,251 0.06 01/12/2021 1.51
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DNP
   72,251
   0.06%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 01/12/2021
   1.51