Ngô Đức Vũ


Ngô Đức Vũ
 • Họ tên : Ngô Đức Vũ
 • Năm sinh : 20/07/1976
 • Nguyên quán : Bắc Giang
 • Tổng tài sản cá nhân : 0 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Thạc sĩ Quản lý Tài chính
Quá trình làm việc:
 • 03/2021 đến nay: Chủ tich HĐỌT Công ty cổ phần CMC
 • Tháng 11/2021-nay: Chủ tich HĐỌT công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước
 • 30/9/2021-nay: Chủ tich HĐỌT Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh
 • 06/2019-nay: Chủ tích Hôi đồng quàn trị CTCP cấp nước Đẳk Lắk
 • 27/8/2021 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP
 • 03/2016- 17/10/2019: Phó Chủ tich HĐỌT Công ty CP Nhựa Tân Phú
 • Năm 2013 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Đồng Nai
 • 2010-2013: Tổng Giám đốc tại Công ty cồ phần Chứng khoán Sao Việt
 • 2005-2010: Giám đốc Đầu tư tại Công ty cổ phần Quàn lý quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam
 • 1999-2005: Kế toán trưởng tại Dự án Phát triển Nông thôn Cao Bằng Bắc Kạn
 • Từ ngày 04 tháng 05 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DNP 36 0 27/05/2022 0
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DNP
   36
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 27/05/2022
   0