Phan Thị Thu Thảo


Phan Thị Thu Thảo
  • Họ tên : Phan Thị Thu Thảo

Quá trình làm việc:
  • Bà Phan Thị Thu Thảo chính thức tham gia vào HĐQT Công ty cổ phần Tasco kể từ ngày 29/04/2022.
  • Bà Phan Thị Thu Thảo đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và kiểm toán. Với hơn 12 năm làm việc tại Vietfund Management và KPMG Việt Nam, bà có hiểu biết sâu rộng trong các lĩnh vực xây dựng chiến lược đầu tư, quản lý đầu tư, phân tích dự báo về thị trường, tài chính, và các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam để đưa ra kế hoạch và triển khai đầu tư hiệu quả.
  • Bà Thảo từng giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư của DNP Corp, chịu trách nhiệm phụ trách quản trị đầu tư và giám sát hiệu quả chung của DNP Corp; thiết lập và xây dựng tổ chức văn phòng HĐQT trong quá trình cấu trúc DNP Corp theo mô hình Công ty đầu tư, quản lý vốn các đơn vị thành viên…
  • Bà Phan Thị Thu Thảo sinh năm 1982, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Chức vụ hiện tại