Vũ Đình Độ


Vũ Đình Độ
 • Họ tên : Vũ Đình Độ
 • Nguyên quán : Bắc Giang
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế
 • Tổng tài sản cá nhân : 267.12 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 267.12 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • 2012-nay: Phó TGĐ, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa Đồng Nai
 • 2011 - 2012: Phó TGĐ Công ty Chứng khoán Maritimebank
 • 2009-2011: Giám đốc khối Nghiên cứu, Phân tích, Đầu tư tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT
 • 2007-2008: Giám đốc dự án Phòng Công cụ phái sinh, M&A tại Công ty chứng khoán Sài Gòn
 • 2006-2007: Kiểm toán viên tại KPMG Singapore
 • 2004-2006: Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DNP 12,780,770 10.75 01/12/2021 267.12
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DNP
   12,780,770
   10.75%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 01/12/2021
   267.12

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán TPP 19/11/2018 - 18/12/2018 150,984 19/11/2018 150,984