Nguyễn Huy Cương


Nguyễn Huy Cương
 • Họ tên : Nguyễn Huy Cương
 • Năm sinh : 07/05/1958
 • Nguyên quán : Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
 • Tổng tài sản cá nhân : 316.75 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 316.75 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • + 11/2015 - nay: Chủ tich Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt
 • + 05/2001 - 11/2015: Giám đốc công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt
 • 01/1987 - 04/2001: Cán bộ UBND xã Thanh Tâm

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DTD 10,998,336 19.38 24/10/2022 316.75
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DTD
   10,998,336
   19.38%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 24/10/2022
   316.75

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Thanh Tâm

Con gái DTD 1,792,300 18/10/2022 51.62

Nguyễn Quang Trí

Con rể DTD 1,637,200 27/09/2022 47.15

Nguyễn Quang Anh

_ DTD 374,485 18/10/2022 10.79