Lại Ngọc Hùng


Lại Ngọc Hùng
  • Họ tên : Lại Ngọc Hùng
  • Năm sinh : 14/01/1988
  • Nguyên quán : Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Quá trình học tập:
  • Kỹ sư Xây dựng
Quá trình làm việc:
  • + 12/2015-nay: Thành viên Ban Kiểm soát, nhân viên hành chính kiêm Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt
  • + 11/2015-nay: Nhân viên hành chính kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
  • + 10/2014- 11/2015: Nhân viên kiêm thư ký Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt
  • 6/2012- 10/2014: Nhân viên tại Công ty cổ phần Xây dựng Đại Hoàn Cầu
  • Từ tháng 12 năm 2015 đến ngày 28 tháng 05 năm 2020 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt

Chức vụ hiện tại