Nguyễn Quang Trí


Nguyễn Quang Trí
 • Họ tên : Nguyễn Quang Trí
 • Tổng tài sản cá nhân : 55.74 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 55.74 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DTD 1,935,452 3.41 24/10/2022 55.74
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DTD
   1,935,452
   3.41%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 24/10/2022
   55.74

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Thị Kim Chung

Chị gái DTD 1,508,389 22/10/2022 43.44