Trần Đức Mạnh


Trần Đức Mạnh
  • Họ tên : Trần Đức Mạnh
  • Năm sinh : 09/04/1992
  • Nguyên quán : Hải Phòng
  • Trình độ : Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
  • + 4/2016 - nay: Quản lv phương tiện Công ty TNHH Vận tải Hà Phương
  • 10/2015 - 3/2016: Thợ sửa chữa, tin học CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng họp Cảng Hải Phòng

Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Hà Thị Thịnh

Mẹ DVC 37,250 13/08/2019 0.38