Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa (KSC - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa (trước đây là Công ty Muối Phú Khánh) được thành lập theo quyết định số 1616/UB ngày 29/08/1979 của UBND tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hóa), là một đơn vị sản xuất kinh doanh các loại Muối và các sản phẩm sau muối trực thuộc Sở Thủy sản Phú Khánh quản lý.
 • Năm 1992, Công ty được chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước Công ty Muối Khánh Hòa (Quyết định số 1469/QĐ-UB ngày 23/12/1992 của UBND tỉnh Khánh Hòa) trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.
 • Năm 2001, Công ty Muối Khánh Hòa chuyển thành Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa theo quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ, với số Vốn điều lệ 16.050.000.000 đồng.
 • Từ khi cổ phần hóa Công ty đã có 3 lần tăng vốn điều lệ, đến tháng 10/2009, số Vốn điều lệ của Công ty là 23.443.030.000 đồng.
 • Tháng 10/2009 Công ty đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điệu lệ của Công ty thành 37.368.230.000 đồng
 • Ngày 28/05/2010 Cổ phiếu Công ty được chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất các loại Muối hạt, muối chế biến, muối Iốt và các sản phẩm sau muối.
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại muối hạt, muối chế biến, muối Iốt và các sản phẩm sau muối.
 • Nhập khẩu vật tư, thiết bị và phương tiên vận tải phục vụ ngành muối
 • Khảo sát thiết kê, lập dự án xây dựng đồng muối
 • Công nghiệp hóa chất
 • Kinh doanh dịch vụ Cảng biển, kho bãi và bốc xếp hàng hóa
 • Vận chuyển hàng hóa
Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa tiền thân là Công ty Muối Phú Khánh được thành lập năm 1979. Năm 1992 công ty chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước và được cổ phần hóa năm 2001. Hoạt động kinh doanh của công ty gồm hai mảng chính là sản xuất muối và kinh doanh dịch vụ cảng. Trong đó các sản phẩm muối (bao gồm muối hạt, muối chế biến) là những sản phẩm truyền thống và đóng góp phần lớn doanh thu của công ty. Sản phẩm muối của công ty được sản xuất từ nước biển theo công nghệ bay hơi mặt bằng.Phương thức sản xuất công nghiệp như Khasasco đang tiến hành có sự đầu tư chiều sâu về trang thiết bị, cơ sở hạ tầng không chỉ giảm sự phụ thuộc vào thời tiết mà còn cho năng suất cao, chất lượng đạt tiêu chuẩn và giảm lao động thủ công.
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa (trước đây là Công ty Muối Phú Khánh) được thành lập theo quyết định số 1616/UB ngày 29/08/1979 của UBND tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hóa), là một đơn vị sản xuất kinh doanh các loại Muối và các sản phẩm sau muối trực thuộc Sở Thủy sản Phú Khánh quản lý.
 • Năm 1992, Công ty được chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước Công ty Muối Khánh Hòa (Quyết định số 1469/QĐ-UB ngày 23/12/1992 của UBND tỉnh Khánh Hòa) trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.
 • Năm 2001, Công ty Muối Khánh Hòa chuyển thành Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa theo quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ, với số Vốn điều lệ 16.050.000.000 đồng.
 • Từ khi cổ phần hóa Công ty đã có 3 lần tăng vốn điều lệ, đến tháng 10/2009, số Vốn điều lệ của Công ty là 23.443.030.000 đồng.
 • Tháng 10/2009 Công ty đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điệu lệ của Công ty thành 37.368.230.000 đồng
 • Ngày 28/05/2010 Cổ phiếu Công ty được chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất các loại Muối hạt, muối chế biến, muối Iốt và các sản phẩm sau muối.
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại muối hạt, muối chế biến, muối Iốt và các sản phẩm sau muối.
 • Nhập khẩu vật tư, thiết bị và phương tiên vận tải phục vụ ngành muối
 • Khảo sát thiết kê, lập dự án xây dựng đồng muối
 • Công nghiệp hóa chất
 • Kinh doanh dịch vụ Cảng biển, kho bãi và bốc xếp hàng hóa
 • Vận chuyển hàng hóa
 • Trụ sở: Số 108 - Đường 2/4 - P. Vĩnh Phước - Tp. Nha Trang - T. Khánh Hòa
 • Điện thoại: (84.258) 883 1063 - 383 1065 - 383 2778
 • Email: ctcpmuoikh@gmail.com
 • Website: https://khasasco.com.vn
 • Tổng nhân sự: 383
 • Mã số kinh doanh: 4200476869
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Hùng
 • Đại diện công bố thông tin: Vũ Đình Đông
 • Niêm yết lần đầu: 28/05/2010
 • KLCP Niêm yết: 3,739,823
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
KSC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
KSC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS