Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC - UPCoM)

16 0 (0%) Cập nhật: 16:00 19/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu16 / 16
 • Sàn - Trần13.6 - 18.4
 • Thấp - Cao 1D15.7 - 16.1
 • Thấp - Cao 52T15.6 - 20.5
 • KLGD69,700
 • GTGD1.1
 • NN Mua/Bán (KL)1,030 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0.02 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu39.18%
 • Nhóm ngành Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
 • Vốn hóa6,398.2 Tỷ
 • CP Lưu hành399,887,300
 • P/E-60.89
 • EPS-262.75
 • P/B1.2
 • PS0.59
 • BVPS13.29
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Năm 1992, Doanh nghiệp tư nhân cung ứng hàng xuât khâu Minh Phú dược thành lập với số vốn điều lệ ban đẩu là 120 triệu đồng, ngành nghề kinh doanh chính là thu mua, chế biến thủy sản để cung ứng cho các đơn vị trong nước xuất khẩu
 • Ngày 01 tháng 07 năm 1998, được đối tên là Xí nghiệp chế biến thủy sản Minh Phú và đồng thời tăng vốn điều lệ lên thành 5 tỷ đồng.
 • Tháng 12 năm 2002, Xí nghiệp chế biến thủy sân Minh Phú được giải thể và thành lập Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Minh Phú - TNHH với vốn điều lệ là 90 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính của công ty là thu mua chế biến hàng thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu
 • Năm 2006, Chuyển từ mô hình công ty TNHH sang công ty cổ phần
 • Ngày 20/12/2007 cổ phiếu của Công ty chính thức được chuyển sàn và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với 70.000.000 cồ phiếu phố thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
 • Ngày 25 tháng 06 năm 2008, Góp vốn vào Công ty Mseafood USA 20 triệu USD chiếm 90% vốn điêu lệ của Công ty Mseafood.
 • Ngày 08 tháng 07 năm 2008 thành lập Công ty TNHH một thành viên sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú với vốn điều lệ 4,5 tỷ dồng. Công ty cổ phan tập đoàn Thủy sản Minh Phú sở hữu 100%.
 • Ngày 17 tháng 08 năm 2009, Khởi công xây dựng nhà máy chể biến thủy sản Minh Phú-Hậu Giang công suất 40.000 tấn thành phẩm/ năm với vốn đầu tư khoảng 50 triệu USD
 • Ngày 23 tháng 06 năm 2010, đổi tên công ty thành Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú.
 • Ngày 26 tháng 05 năm 2010, thành lập Công ty TNHH một thành viên nuôi tôm sinh thái Minh Phú với vôn điều lệ 20 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú sở hữu 100%
 • Ngày 11 tháng 11 năm 2010, thành lập Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú- Lộc An với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú sở hữu 100%
 • Ngày 15/02/2011. tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH nuôi trông Thủy sản Minh Phú Lộc An từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, Công ty mẹ Minh Phú sở hữu 100 %.
 • Ngày 26/07/2011 tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH chế biến Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang từ 500 tỷ đông lên 600 tỷ đồng, Công ty mẹ Minh Phú sở hữu 97.5%.
 • Ngày 6/12/201 ] thành lập công ty TNHH MTV nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Hòa Điền với vốn điều lệ 250 tỷ đồng, Công ty mẹ Minh Phú sở hữu 100%
 • Ngày 18/10/2012 giải thể công ty TNHH MTV nuôi trồng thủy sản Minh Phú Ninh Thuận
 • Ngày 18/11/2013 chuyển đồi tên Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phú Hậu Giang thành Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang và tăng vốn điều lệ lên 866.666.670.000 đồng
 • Ngày 23 tháng 3 năm 2016, căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 233/HDQT.MPC. 16, Hội đồng Quản trị của Công ty đã quyết định thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Minh Phú, tại tỉnh Hậu Giang, Việt Nam với vốn pháp định được duyệt là 40.800.000.000 VND. Lĩnh vực hoạt động Công ty là kinh doanh cac sản phẩm nông lâm nghiệp.
 • Ngày 12 tháng 01 năm 2017, căn cứ theo quyết đinh của Hội đồng Quản tri số 01/HDQT.MPC.17, Hội dồng Quán trị cùa Công ty đã quyết định tham gia thành lập Công ty Cô phân Xã hội Chuồi tôm rừng Minh Phú, tại tỉnh Cà Mau, Việt Nam với vốn pháp định là 18.000.000.000 VND với mục đích là liên kết các hộ dân, nông lâm ngư trường nhằm nuôi lôm bền vững, đạt các chứng chi chứng nhận quốc tế  và bảo vệ môi trường rừng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Kinh doanh thức ăn thủy sản và vật tư máy móc thiết bị phục vu nuôi trồng thủy sản
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh tòa nhà cao ốc văn phòng cho thuê. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng.
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Sản xuất giống thủy sản Chi tiết: Kinh doanh giống thủy sản.
 • Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản.
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiêt: Nhập khâu máy móc, thiêt bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.
 • Bán buôn thực phẩm Chi tiêt: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu.
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Cho thuê đầu kéo Container,
 • Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê đầu kéo Container.
Minh Phú là doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Từ những năm 2000, Minh Phú đã vươn lên đứng đầu và luôn giữ vị trí này. Đặc biệt từ khi nhà máy Minh Phú - Hậu Giang đi vào hoạt động, kim ngạch của công ty đã bỏ xa các doanh nghiệp khác. Nếu xét riêng về ngành tôm, kim ngạch của Minh Phú bằng Ba doanh nghiệp đứng sau cộng lại và chiếm khoảng 17% tổng giá trị xuất khẩu Tôm của Việt Nam.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Năm 1992, Doanh nghiệp tư nhân cung ứng hàng xuât khâu Minh Phú dược thành lập với số vốn điều lệ ban đẩu là 120 triệu đồng, ngành nghề kinh doanh chính là thu mua, chế biến thủy sản để cung ứng cho các đơn vị trong nước xuất khẩu
 • Ngày 01 tháng 07 năm 1998, được đối tên là Xí nghiệp chế biến thủy sản Minh Phú và đồng thời tăng vốn điều lệ lên thành 5 tỷ đồng.
 • Tháng 12 năm 2002, Xí nghiệp chế biến thủy sân Minh Phú được giải thể và thành lập Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Minh Phú - TNHH với vốn điều lệ là 90 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính của công ty là thu mua chế biến hàng thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu
 • Năm 2006, Chuyển từ mô hình công ty TNHH sang công ty cổ phần
 • Ngày 20/12/2007 cổ phiếu của Công ty chính thức được chuyển sàn và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với 70.000.000 cồ phiếu phố thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
 • Ngày 25 tháng 06 năm 2008, Góp vốn vào Công ty Mseafood USA 20 triệu USD chiếm 90% vốn điêu lệ của Công ty Mseafood.
 • Ngày 08 tháng 07 năm 2008 thành lập Công ty TNHH một thành viên sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú với vốn điều lệ 4,5 tỷ dồng. Công ty cổ phan tập đoàn Thủy sản Minh Phú sở hữu 100%.
 • Ngày 17 tháng 08 năm 2009, Khởi công xây dựng nhà máy chể biến thủy sản Minh Phú-Hậu Giang công suất 40.000 tấn thành phẩm/ năm với vốn đầu tư khoảng 50 triệu USD
 • Ngày 23 tháng 06 năm 2010, đổi tên công ty thành Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú.
 • Ngày 26 tháng 05 năm 2010, thành lập Công ty TNHH một thành viên nuôi tôm sinh thái Minh Phú với vôn điều lệ 20 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú sở hữu 100%
 • Ngày 11 tháng 11 năm 2010, thành lập Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú- Lộc An với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú sở hữu 100%
 • Ngày 15/02/2011. tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH nuôi trông Thủy sản Minh Phú Lộc An từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, Công ty mẹ Minh Phú sở hữu 100 %.
 • Ngày 26/07/2011 tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH chế biến Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang từ 500 tỷ đông lên 600 tỷ đồng, Công ty mẹ Minh Phú sở hữu 97.5%.
 • Ngày 6/12/201 ] thành lập công ty TNHH MTV nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Hòa Điền với vốn điều lệ 250 tỷ đồng, Công ty mẹ Minh Phú sở hữu 100%
 • Ngày 18/10/2012 giải thể công ty TNHH MTV nuôi trồng thủy sản Minh Phú Ninh Thuận
 • Ngày 18/11/2013 chuyển đồi tên Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phú Hậu Giang thành Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang và tăng vốn điều lệ lên 866.666.670.000 đồng
 • Ngày 23 tháng 3 năm 2016, căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 233/HDQT.MPC. 16, Hội đồng Quản trị của Công ty đã quyết định thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Minh Phú, tại tỉnh Hậu Giang, Việt Nam với vốn pháp định được duyệt là 40.800.000.000 VND. Lĩnh vực hoạt động Công ty là kinh doanh cac sản phẩm nông lâm nghiệp.
 • Ngày 12 tháng 01 năm 2017, căn cứ theo quyết đinh của Hội đồng Quản tri số 01/HDQT.MPC.17, Hội dồng Quán trị cùa Công ty đã quyết định tham gia thành lập Công ty Cô phân Xã hội Chuồi tôm rừng Minh Phú, tại tỉnh Cà Mau, Việt Nam với vốn pháp định là 18.000.000.000 VND với mục đích là liên kết các hộ dân, nông lâm ngư trường nhằm nuôi lôm bền vững, đạt các chứng chi chứng nhận quốc tế  và bảo vệ môi trường rừng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Kinh doanh thức ăn thủy sản và vật tư máy móc thiết bị phục vu nuôi trồng thủy sản
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh tòa nhà cao ốc văn phòng cho thuê. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng.
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Sản xuất giống thủy sản Chi tiết: Kinh doanh giống thủy sản.
 • Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản.
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiêt: Nhập khâu máy móc, thiêt bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.
 • Bán buôn thực phẩm Chi tiêt: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu.
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Cho thuê đầu kéo Container,
 • Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê đầu kéo Container.
 • Trụ sở: KCN P. 8 - Tp. Cà Mau - T. Cà Mau
 • Điện thoại: (84.290) 383 9391
 • Email: minhphu@minhphu.com
 • Website: http://minhphu.com
 • Tổng nhân sự: 14,412
 • Mã số kinh doanh: 2000393273
 • Đại diện pháp luật: Lê Văn Quang
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hương
 • Niêm yết lần đầu: 16/10/2017
 • KLCP Niêm yết: 399,887,300
 • KLCP Lưu hành: 399,887,300

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • 70,121,460
  17.54%
 • 64,128,260
  16.04%
 • Red River Holding
  26,513,160
  6.63%
 • MPM INVESTMENTS PTE.LTD
  20,400,000
  5.1%
 • VI
  18,956,000
  4.74%
 • CTCP Đầu tư Long Phụng
  16,354,620
  4.09%
 • Phạm Ngọc Hồng Thu
  15,913,464
  3.98%
 • 13,016,420
  3.26%
 • Earls Court Enterprises Limited
  11,713,160
  2.93%
 • 9,228,740
  2.31%
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
MPC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
MPC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(12)
 • Công ty TNHH MTV Sản xuất Chế phẩm Sinh học Minh Phú 4.5 4.5
  100
 • Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú - Lộc An 150 150
  100
 • Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú 100 60
  60
 • Mseafood Corporation (USA) 22.2 19.98
  90
 • Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Minh Phú 30 29.55
  98.5
 • Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú - Kiên Giang 150 148.65
  99.1
 • CTCP Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang 867 585.23
  67.5
 • Công ty TNHH MTV Chuỗi Cung ứng Thuỷ Sản Minh Phú 2 2
  100
 • CTCP Cảng Minh Phú Hậu Giang 200 167.44
  83.72
 • Công ty TNHH Kho vận EBISUMO 600 600
  100
 • Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phát 100 95
  95
 • Công ty TNHH Thực phẩm Minh Phú 2 2
  100
 • Công ty liên kết(3)
 • Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Aquamekong 8 3.92
  49
 • Công ty TNHH Mekong Logistic 200 82
  41
 • CTCPXã hội Chuỗi tôm rừng Minh Phú 9.9 4.5
  45.45
 • Công ty con(12)
 • Công ty TNHH MTV Sản xuất Chế phẩm Sinh học Minh Phú Vốn điều lệ: 4.5 Vốn góp: 4.5 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú - Lộc An Vốn điều lệ: 150 Vốn góp: 150 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú Vốn điều lệ: 100 Vốn góp: 60 Tỉ lệ sở hữu: 60
 • Mseafood Corporation (USA) Vốn điều lệ: 22.2 Vốn góp: 19.98 Tỉ lệ sở hữu: 90
 • Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Minh Phú Vốn điều lệ: 30 Vốn góp: 29.55 Tỉ lệ sở hữu: 98.5
 • Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú - Kiên Giang Vốn điều lệ: 150 Vốn góp: 148.65 Tỉ lệ sở hữu: 99.1
 • CTCP Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang Vốn điều lệ: 867 Vốn góp: 585.23 Tỉ lệ sở hữu: 67.5
 • Công ty TNHH MTV Chuỗi Cung ứng Thuỷ Sản Minh Phú Vốn điều lệ: 2 Vốn góp: 2 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • CTCP Cảng Minh Phú Hậu Giang Vốn điều lệ: 200 Vốn góp: 167.44 Tỉ lệ sở hữu: 83.72
 • Công ty TNHH Kho vận EBISUMO Vốn điều lệ: 600 Vốn góp: 600 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phát Vốn điều lệ: 100 Vốn góp: 95 Tỉ lệ sở hữu: 95
 • Công ty TNHH Thực phẩm Minh Phú Vốn điều lệ: 2 Vốn góp: 2 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty liên kết(3)
 • Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Aquamekong Vốn điều lệ: 8 Vốn góp: 3.92 Tỉ lệ sở hữu: 49
 • Công ty TNHH Mekong Logistic Vốn điều lệ: 200 Vốn góp: 82 Tỉ lệ sở hữu: 41
 • CTCPXã hội Chuỗi tôm rừng Minh Phú Vốn điều lệ: 9.9 Vốn góp: 4.5 Tỉ lệ sở hữu: 45.45
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS