B2G

B2G là viết tắt của Business-to-Government, là thuật ngữ chỉ các hoạt động kinh doanh và giao dịch giữa các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ.

B2G thường được áp dụng trong các hoạt động thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp công nghệ cho các cơ quan chính phủ. Các ví dụ về hoạt động B2G bao gồm các công ty chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các cơ quan chính phủ, các công ty chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ cho các dự án công trình của chính phủ, các công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các cơ quan chính phủ, v.v.

B2G là một trong những mô hình kinh doanh quan trọng và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp tiếp cận với các cơ quan chính phủ và có cơ hội cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các dự án của chính phủ, tạo ra doanh thu và tăng cường hiệu quả kinh doanh của các bên.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.