Bơm vá

"Bơm vá" hay "bơm thổi" cổ phiếu là từ lóng để chỉ hoạt động thổi phồng giá trị thực của cổ phiếu một cách quá mức, không đúng với thực tế nhằm mục đích hấp dẫn nhiều người mua để bán được giá cao kiếm lợi.

Hành động này thường xảy ra ở các nhóm nhà đầu tư bắt tay nhau kéo giá một mã cổ phiếu nào đó tăng với mục đích xả hàng (bán ra).

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.