Dịch vụ chuyển khoản tự động

Dịch vụ chuyển khoản tự động là dịch vụ được cung cấp bởi các ngân hàng cho người dùng. Nhìn chung, dịch vụ chuyển khoản tự động báo hiệu việc chuyển các khoản tiền trong tài khoản người dùng. Ví dụ, người dùng có thể dùng dịch vụ chuyển khoản tự động để chuyển số tiền ra trả nợ thẻ tín dụng , hoặc chuyển tiền định kì hàng tháng từ tài khoản vãng lai vào tài khoản tiết kiệm.

Cụ thể hơn, dịch vụ chuyển khoản tự động có thể được các ngân hàng dùng như một điều khoản bảo vệ khách hàng khỏi các chi phí thấu chi. Ví dụ, khi số tiền cần thanh toán lớn hơn số tiền nằm trong tài khoản vãng lai, tuy nhiên ngân hàng buộc phải chuyển đủ toàn bộ số tiền để thanh toán hóa đơn. Một phần từ tài khoản tiết kiệm sẽ được chuyển ra để thanh toán. Việc này giúp khách hàng tránh được các chi phí thấu chivaf các rắc rối liên quan.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.