Dòng tiền trên mỗi cổ phiếu

Định nghĩa

Dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (tiếng Anh: Cash Flow per Share; viết tắt: CFPS) là một chỉ số tài chính cho thấy số tiền chảy qua mỗi cổ phiếu của một công ty. Nó được tính bằng cách chia tổng dòng tiền trong một kỳ hoặc quý cho số lượng cổ phiếu đang được giữ. CFPS cho phép người quan tâm đầu tư đánh giá sức mạnh tài chính của công ty và xem xét xem công ty có thể trả lãi cho chủ sở hữu hay không. CFPS cũng có thể sử dụng để so sánh với giá cổ phiếu của công ty để đánh giá xem giá cổ phiếu có đạt giá cao hay thấp so với dòng tiền mà công ty đang sinh ra.

Công thức xác định CFPS:

Dòng Tiền Trên Mỗi Cổ Phiếu = (Dòng Tiền Từ Hoạt Động Kinh Doanh - Cổ tức ưu đãi) / Số Cổ Phiếu Đang Lưu Hành.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.