Tài sản phi tiền tệ

Tài sản phi tiền tệ (Nonmonetary Assets) là tài sản mà chủ sở hữu nắm giữ mà không thể xác định chính xác giá trị khi qui đổi ra thước đo tiền tệ. Đây là những tài sản có giá trị tiền tệ có thể dao động và thay đổi đáng kể theo thời gian. Các mặt hàng phi tiền tệ có thể có tính chất đa dạng. Nhiều thứ khác nhau có thể được coi là tài sản phi tiền tệ. Một trích dẫn phổ biến nhất là tài sản, có thể bao gồm nhà máy và thiết bị cho các công ty thương mại và bất kỳ tài sản cá nhân nào mà một cá nhân sở hữu. Tuy nhiên, nội dung của bài viết này sẽ tập trung vào phân tích giao dịch phi tiền tệ của doanh nghiệp và đối tượng phi tiền tệ thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.