Biên lợi nhuận

Biên lợi nhuận là gì?

Biên lợi nhuận hay còn gọi là tỷ suất lợi nhuận (tiếng Anh: Profit Margin) là một thước đo khả năng sinh lời được tính bằng cách tìm lợi nhuận theo phần trăm doanh thu. Có 3 biên lợi nhuận: biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận ròng và biên lợi nhuận hoạt động.

Các loại tỷ suất lợi nhuận

  • Biên lợi nhuận gộp (Gross profit margin) là một chỉ số tài chính đo lường tỷ lệ lợi nhuận của một công ty sau khi trừ đi tất cả các chi phí, bao gồm cả chi phí của các chi nhánh hoặc đại lý.
  • Biên lợi nhuận ròng (Net profit margin) là một chỉ số tài chính đo lường tỷ lệ lợi nhuận sau khi trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) của một công ty hoặc một sản phẩm.
  • Biên lợi nhuận hoạt động (Operating profit margin) là một chỉ số tài chính đo lường tỷ lệ lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí hoạt động (operating expenses) của một công ty.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.