Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 1961, với mục đích tăng cường hợp tác kinh tế, xã hội và môi trường giữa các nước thành viên và các nước khác trên toàn thế giới.

Nhiệm vụ chính của OECD là nghiên cứu và phân tích về chính sách kinh tế, xã hội và môi trường, đưa ra các khuyến nghị và chia sẻ kinh nghiệm giúp các quốc gia thành viên cải thiện hoạt động kinh tế và đời sống dân sinh. Ngoài ra, OECD cũng thúc đẩy hợp tác quốc tế về các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội và môi trường, đào tạo và trao đổi kinh nghiệm cho các chuyên gia và quan chức của các quốc gia thành viên.

Cập nhật đến ngày 28/03/2023, OECD có 38 quốc gia thành viên, bao gồm các nước phát triển chủ yếu ở Bắc Mỹ, Châu Âu và châu Á. Các quốc gia thành viên thường xuyên họp để thảo luận về các chính sách kinh tế và xã hội quan trọng, và thường xuyên đưa ra các báo cáo và khuyến nghị để giúp các quốc gia thành viên cải thiện hoạt động kinh tế và đời sống dân sinh.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.